Lista partonómica P3F, lengua principal: ES, subsidiaria: LA, interfaz: ES, trabajo en curso

mesencéfalo

Navegación por listas
Página de inicio TNA partonomy
Nivel superior sistema nervioso
Nivel 2 encéfalo Corto Todo
Nivel actual mesencéfalo Corto
Idioma subsidiaria con latín Ingles Francés Espanol Ruso
Idioma principal no latín Ingles Francés Espanol Ruso
Lista partonómica
FMA TA TID UID
Corto español equivalente
Corto término oficial latino
61993 5261 5261
mesencéfalo
mesencephalon
30107 8559
morphologia externa mesencephali
77488 25703 5582
lámina cuadrigeminal (par) ; lámina del tectum del mesencéfalo (par)
lamina quadrigeminalis (par) ; lamina tecti mesencephali (par)
62403 40085 5586
colículo superior (par)
colliculus superior (par)
62404 40088 5585
colículo inferior (par)
colliculus inferior (par)
84359 40091 5579
trígono del lemnisco lateral (par)
trigonum lemnisci lateralis (par)
77801 40094 5577
surco lateral del mesencéfalo (par)
sulcus lateralis mesencephali (par)
62394 25273 5575
pedúnculo del cerebro (par) ; ramo (par)
pedunculus cerebri (par) ; crus cerebrale (par)
83792 40097 5574
surco del nervio oculomotor (par)
sulcus nervi oculomotorii (par)
83740 5572 5572
fosa interpeduncular
fossa interpeduncularis
77523 5573 5573
sustancia perforada posterior
substantia perforata posterior
30137 8558
morfología interna del mesencéfalo
morphologia interna mesencephali
83902 5669 5669
tectum del mesencéfalo ; techo mesencefálico
tectum mesencephali
9048 9048
substantia grisea tecti mesencephali
27196 8067
láminas del colículo superior (par)
laminae colliculi superioris (par)
72406 27199 5674
capa zonal (par) ; lámina I del colículo superior (par)
stratum zonale (par) ; lamina I colliculi superioris (par)
72407 27202 5675
capa gris superficial (par) ; lámina II del colículo superior (par)
stratum griseum superficiale (par) ; lamina II colliculi superioris (par)
71112 27208 5676
capa óptica (par) ; lámina III del colículo superior (par)
stratum opticum (par) ; lamina III colliculi superioris (par)
72409 27214 5677
capa gris intermedia (par) ; lámina IV del colículo superior (par)
stratum griseum intermedium (par) ; lamina IV colliculi superioris (par)
71113 32314 5678
capa medular intermedia (par) ; lámina V del colículo superior (par)
stratum medullare intermedium (par) ; lamina V colliculi superioris (par)
72410 32317 5679
capa gris profunda (par) ; lámina VI del colículo superior (par)
stratum griseum profundum (par) ; lamina VI colliculi superioris (par)
72416 32320 5680
capa medular profunda (par) ; lámina VII del colículo superior (par)
stratum medullare profundum (par) ; lamina VII colliculi superioris (par)
272347 40116 5670
núcleos del colículo inferior (par)
nuclei colliculi inferioris (par)
72413 40119 5671
núcleo central (par)
nucleus centralis (par)
72412 40122 5672
núcleo externo (par) ; córtex externo del colículo inferior (par)
nucleus externus (par) ; cortex externus colliculi inferioris (par)
72411 40125 5673
núcleo pericentral (par) ; córtex dorsal del colículo inferior (par)
nucleus pericentralis (par) ; cortex dorsalis colliculi inferioris (par)
27148 8054
capa I del córtex dorsal (par)
stratum I corticis dorsalis (par)
27151 8057
capa II del córtex dorsal (par)
stratum II corticis dorsalis (par)
27154 8060
capa III del córtex dorsal (par)
stratum III corticis dorsalis (par)
27160 8063
capa IV del córtex dorsal (par)
stratum IV corticis dorsalis (par)
9046 9046
substantia alba tecti mesencephali
27218 8092
haces comisurales del tectum del mesencéfalo (par)
tractus commissurales tecti mesencephali (par)
71115 5681 5681
comisura del colículo inferior
commissura colliculi inferioris
72418 5682 5682
comisura del colículo superior
commissura colliculi superioris
27222 8096
haces largos del tectum del mesencéfalo (par)
tractus longi tecti mesencephali (par)
27261 8100
haces ascendentes de la médula espinal (par)
tractus ascendentes medullae spinalis (par)
77766 12531 12531
haz anterolateral ; sistema anterolateral ; lemnisco espinal
tractus anterolateralis ; systema anterolaterale ; lemniscus spinalis
5328 5328
fibras espinotectales
fibrae spinotectales
27535 8104
haces ascendentes del tronco del encéfalo (par)
tractus ascendentes trunci encephali (par)
72417 5584 5584
brazo del colículo superior
brachium colliculi superioris
71114 5583 5583
brazo del colículo inferior
brachium colliculi inferioris
72502 5468 5468
lemnisco lateral
lemniscus lateralis
27539 8108
haces descendentes del tectum del mesencéfalo (par)
tractus descendentes tecti mesencephali (par)
8479 8479
haz tectobulbar
tractus tectobulbaris
7503 7503
decusación tegmental dorsal ; decusación tegmental posterior
decussatio tegmentalis dorsalis ; decussatio tegmentalis posterior
8480 8480
haz tectoespinal
tractus tectospinalis
7479 7479
structurae centrales mesencephali
7478 7478
sustancia gris de los estructuras centrales del mesencefalo
substantia grisea structurarum centralium mesencephali
83134 5645 5645
sustancia gris periacueductal ; sustancia gris central
substantia grisea periaqueductalis ; substantia grisea centralis
27115 6302
células dopaminérgicas periacueductales (par) ; células dopaminérgicas A11s (par)
cellulae dopaminergicae periaqueductales (par) ; cellulae dopaminergicae A11 (par)
7480 7480
sustancia blanca de los estructuras centrales del mesencefalo
substantia alba structurarum centralium mesencephali
27128 8043
haces lungos de los estructuras centrales del mesencéfalo (par)
tractus longi structurarum centralium mesencephali (par)
27133 8047
haces ascendentes de la médula espinal (par)
tractus ascendentes medullae spinalis (par)
77766 12531 12531
haz anterolateral ; sistema anterolateral ; lemnisco espinal
tractus anterolateralis ; systema anterolaterale ; lemniscus spinalis
5329 5329
fibras espinoperiacueductales
fibrae spinoperiaqueductales
27141 8051
haces descendentes de los estructuras centrales del mesencéfalo (par)
tractus descendentes structurarum centralium mesencephali (par)
8751 8751
fascículo longitudinal posterior descendente ; fascículo longitudinal dorsal descendente
fasciculus longitudinalis posterior descendens ; fasciculus longitudinalis dorsalis descendens
62393 5578 5578
tegmento del mesencéfalo
tegmentum mesencephali
83913 5625 5625
substantia grisea tegmenti mesencephali
25787 8564
núcleos somatosensoriales del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei somatosensorii tegmenti mesencephali (par)
54568 40100 5494
núcleo mesencefálico del nervio trigeminal (par)
nucleus mesencephalicus nervi trigeminalis (par)
40103 8565
núcleo intercolicular (par)
nucleus intercollicularis (par)
25791 8566
núcleos visuales del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei visuales tegmenti mesencephali (par)
25794 8567
núcleo terminal lateral (par)
nucleus terminalis lateralis (par)
25782 9055
núcleos acústicos del tegmento del mesencéfalo (par) ; núcleos auditivos del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei acustici tegmenti mesencephali (par) ; nuclei auditorii tegmenti mesencephali (par)
25778 9056
núcleo del brazo del colículo inferior (par)
nucleus brachii colliculi inferioris (par)
77492 25772 5652
núcleo sagulum (par)
nucleus saguli (par)
77494 25775 5653
núcleo subbraquial (par)
nucleus subbrachialis (par)
25801 8561
núcleos somatomotores del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei somatomotorii tegmenti mesencephali (par)
54510 25804 5626
núcleo oculomotor (par)
nucleus oculomotorius (par)
25807 8562
núcleo caudal central (par)
nucleus caudalis centralis (par)
25810 8563
núcleo interoculomotor (par)
nucleus interoculomotorius (par)
25814 8568
núcleos visceromotores del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei visceromotorii tegmenti mesencephali (par)
40108 5627
núcleos accesorios oculomotores (par)
nuclei accessorii nervi oculomotorii (par)
25820 8569
porción preganglionar (par)
pars preganglionaris (par)
25823 8570
porción no ganglionar (par)
pars nonganglionaris (par)
54524 25826 5629
núcleo visceral anteromedial (par)
nucleus anteromedialis (par)
5684 5684
núcleos reticulares del tegmento del mesencéfalo
nuclei reticulares tegmenti mesencephali
62402 25835 5651
formación reticular del mesencéfalo (par)
formatio reticularis mesencephali (par)
25838 8572
núcleo intracuneiforme (par)
nucleus intracuneiformis (par)
72427 25829 5658
núcleo cuneiforme (par)
nucleus cuneiformis (par)
25832 8571
región locomotora mesencefálica (par)
regio locomotoria mesencephalica (par)
25842 15263
núcleos neuromodulatores del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei neuromodulatorii tegmenti mesencephali (par)
40110 5663
núcleos del rafe del mesencéfalo (par) ; células serotonérgicas (par)
nuclei raphes mesencephali (par) ; cellulae serotonergicae (par)
77502 25845 5664
núcleo linear del rafe del mesencéfalo (par) ; cellulas serotonérgicas B8 (par)
nucleus raphes linearis (par); cellula serotonergica B8 (par)
68462 5545 5545
núcleo dorsal del rafe del mesencéfalo ; células serotonérgicas B7
nucleus raphes dorsalis; cellulae serotonergicae B7
25849 7445
núcleos dopaminérgicos (par)
nuclei dopaminergici (par)
25861 14773
células dopaminérgicas de la área tegmental ventral (par) ; células dopaminérgicas A10s (par)
cellulae dopaminergicae areae tegmentalis ventralis (par) ; cellulae dopaminergicae A10 (par)
25857 14753
células dopaminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra (par) ; células dopaminérgicas A9s (par)
cellulae dopaminergicae partis compactae substantiae nigrae (par) ; cellulae dopaminergicae A9 (par)
25853 14752
células dopaminérgicas retrorubrales (par) ; células dopaminérgicas A8s (par)
cellulae dopaminergicae retrorubrales (par) ; cellulae dopaminergicae A8 (par)
67947 27282 5597
sustancia negra (par)
substantia nigra (par)
62907 27615 5598
porción compacta de la sustancia negra (par)
pars compacta substantiae nigrae (par)
25899 8578
porción dorsal de la sustancia negra (par) ; porción posterior de la sustancia negra (par)
pars dorsalis substantiae nigrae (par) ; pars posterior substantiae nigrae (par)
25914 8579
subnúcleo dorsolateral (par) ; subnúcleo posterolateral (par)
subnucleus dorsolateralis (par) ; subnucleus posterolateralis (par)
25917 8580
subnúcleo dorsomedial (par) ; subnúcleo posteromedial (par)
subnucleus dorsomedialis (par) ; subnucleus posteromedialis (par)
25903 8581
porción ventral de la sustancia negra (par) ; porción anterior de la sustancia negra (par)
pars ventralis substantiae nigrae (par) ; pars anterior substantiae nigrae (par)
25920 8582
subnúcleo ventrolateral (par) ; subnúcleo anterolateral (par)
subnucleus ventrolateralis (par) ; subnucleus anterolateralis (par)
25923 8583
subnúcleo ventrointermedio (par) ; subnúcleo anterointermedio (par)
subnucleus ventrointermedius (par) ; subnucleus anterointermedius (par)
25926 8584
subnúcleo ventromedial (par) ; subnúcleo anteromedial (par)
subnucleus ventromedialis (par) ; subnucleus anteromedialis (par)
76844 27636 5599
porción lateral de la sustancia negra (par)
pars lateralis substantiae nigrae (par)
25911 8585
porción medial de la sustancia negra (par)
pars medialis substantiae nigrae (par)
62908 27640 5600
porción reticular de la sustancia negra (par)
pars reticulata substantiae nigrae (par)
30458 12250
área tegmental ventral (par) ; área tegmental anterior (par)
area tegmentalis ventralis (par) ; area tegmentalis anterior (par)
25869 5654
núcleos tegmentales ventrales del mesencéfalo (par) ; núcleos tegmentales anteriores del mesencéfalo (par)
nuclei tegmentales ventrales mesencephali (par) ; nuclei tegmentales anteriores mesencephali (par)
25875 8586
núcleo linear rostral (par) ; núcleo linear superior (par)
nucleus linearis rostralis (par) ; nucleus linearis superior (par)
25872 8587
núcleo linear caudal (par) ; núcleo linear inferior (par)
nucleus linearis caudalis (par) ; nucleus linearis inferior (par)
77495 25878 5655
núcleo interfascicular (par)
nucleus interfascicularis (par)
77497 25881 5657
núcleo paranegro (par)
nucleus paranigralis (par)
77496 25884 5656
núcleo parabraquial pigmentado (par)
nucleus parabrachialis pigmentosus (par)
84341 29191 5685
núcleo parapeduncular (par)
nucleus parapeduncularis (par)
25937 8589
núcleos límbicos del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei limbici tegmenti mesencephali (par)
72437 25943 5646
núcleo peripeduncular (par)
nucleus peripeduncularis (par)
25947 8590
núcleos precerebelosos del tegmento del mesencéfalo (par)
nuclei precerebellares tegmenti mesencephali (par)
62407 25950 5647
núcleo rojo (par)
nucleus ruber (par)
72431 25956 5648
porción magnocelular (par)
pars magnocellularis (par)
72430 25953 5649
porción parvocelular (par)
pars parvocellularis (par)
77493 25959 5650
porción posteromedial (par) ; porción dorsomedial (par)
pars posteromedialis (par) ; pars dorsomedialis (par)
83937 5602 5602
substantia alba tegmenti mesencephali
25980 7464
raíces centrales del tegmento del mesencéfalo (par)
radices centrales tegmenti mesencephali (par)
72489 5464 5464
haz mesencefálico del nervio trigeminal
tractus mesencephalicus nervi trigeminalis
25984 9066
haces largos del tegmento del mesencéfalo (par)
tractus longi tegmenti mesencephali (par)
25988 9067
haces ascendentes de la médula espinal (par)
tractus ascendentes medullae spinalis (par)
77766 12531 12531
haz anterolateral ; sistema anterolateral ; lemnisco espinal
tractus anterolateralis ; systema anterolaterale ; lemniscus spinalis
5327 5327
fibras espinomesencefálicas
fibrae spinomesencephalicae
25145 7956
fibras espinointercoliculares
fibrae spinointercolliculares
26019 8594
haces ascendentes del tronco del encéfalo (par)
tractus ascendentes trunci encephali (par)
25254 8485
fibras nigroestriadas
fibrae nigrostriatales
72502 5468 5468
lemnisco lateral
lemniscus lateralis
26022 7460
haces vestíbulomesencefálicos
tractus vestibulomesencephalici
8427 8427
haz vestíbulomesencefálico medial
tractus vestibulomesencephalicus medialis
8428 8428
haz vestíbulomesencefálico lateral
tractus vestibulomesencephalicus lateralis
8429 8429
haz vestíbulomesencefálico ventral
tractus vestibulomesencephalicus ventralis
8430 8430
haz vestíbulotalámico
tractus vestibulothalamicus
83852 34075 8426
haces trigeminotalámicos
tractus trigeminothalamici
12170 12170
haz trigeminotalámico lateral
tractus trigeminothalamicus lateralis
72500 5463 5463
haz trigeminotalámico posterior ; haz trigeminotalámico dorsal
tractus trigeminothalamicus posterior ; tractus trigeminothalamicus dorsalis
5462 5462
haz trigeminotalámico anterior ; haz trigeminotalámico ventral
tractus trigeminothalamicus anterior ; tractus trigeminothalamicus ventralis ; lemniscus trigeminalis
26034 8603
haces eferentes del cerebelo (par)
tractus efferentes cerebelli (par)
72495 5760 5760
pedúnculo cerebeloso superior
pedunculus cerebellaris superior
31874 12256
haces aferentes del telencéfalo (par)
tractus afferentes telencephali (par)
25146 8118
fibras estrionigrales
fibrae striatonigrales
27660 8122
fibras pálidofugas
fibrae pallidofugientes
26041 8605
haces descendentes (par)
tractus descendentes (par)
25797 8126
fibras amigdalotegmentales
fibrae amygdalotegmentales
77482 8415 8415
haz hipotálamoespinal
tractus hypothalamospinalis
8481 8481
haz rubroespinal
tractus rubrospinalis
72452 5623 5623
decusación tegmental ventral ; decusación tegmental anterior
decussatio tegmentalis ventralis ; decussatio tegmentalis anterior
7930 7930
fascículo longitudinal medial
fasciculus longitudinalis medialis
8494 8494
haz intersticioespinal
tractus interstitiospinalis
8490 8490
haz tegmental medial
tractus tegmentalis medialis
8491 8491
haz pretectoolivar
tractus pretectoolivaris
8492 8492
haz prerubroolivar
tractus prerubroolivaris
83850 5476 5476
haz tegmental central
tractus tegmentalis centralis
77050 34021 5322
haces rubroolivares
tractus rubroolivares
26086 8035
substantia alba pedunculi cerebri (par)
72634 8526 8526
haz piramidal
tractus pyramidalis
5624 5624
fibras corticomesencefálicas
fibrae corticomesencephalicae
9196 9196
haz corticorubral
tractus corticorubralis
32020 12543
haces corticopontinos
tractus corticopontini
75223 6243 6243
haz frontopontino
tractus frontopontinus
8533 8533
haz occipitoparietotemporopontino
tractus occipitoparietotemporopontinus
161 lineas
96.8 %
95.3 %
Notas cientificas
UID
Libelle of note
5575
Traditionally, the Mesencephalon was subdivided into the Tectum (the Colliculi) and the Pedunculus (the Crus cerebri, the Substantia.VTA complex and the Tegmentum mesencephali). Here it is advocated to use the term Pedunculus only for what it actually is: a large bundle of fibres from the Telencephalon to the Brain stem and Spinal cord.
5598
The Pars compacta may be further subdivided into two parts or tiers, each with subnuclei (Braak H, Braak E 1986 Nuclear configuration and neuronal types of the nucleus niger in the brain of the human adult. Human Neurobiol 5:71-82; van Domburg PHMF, ten Donkelaar HJ 1991 The human substantia nigra and ventral tegmental area. Adv Anat Embryol Cell Biol 121:1-130); here, the subdivision by Halliday G, Reyes S, Double K (2012 Substantia nigra, ventral tegmental area and retrorubral fields. In: Mai JK, Paxinos G, eds: The Human Nervous System, 3rd ed. Elsevier, Amsterdam, pp 439-455) is used. The various subnuclei partly correspond to the subdivision into Nigrosomes and Matrix (Damier P, Hirsch EC, Agid Y, Graybiel AM 1999 The substantia nigra of the human brain. I. Nigrosomes and the nigral matrix, a compartmental organization based on calbindin D28k immunohistochemistry. Brain 122:1421-1436).
5672
The Nucleus externus is a laminar structure; in Amunts K, Morosan P, Hilbig H, Zilles K (2012 Auditory system. In: Mai JK, Paxinos G, eds: The Human Nervous System, 3rd ed. Elsevier, Amsterdam, pp 1270-1300) described as External cortex of Inferior colliculus (ECIC) to replace the TA term Nucleus lateralis. In TH, the Nucleus pericentralis is described as Dorsal cortex with Layers I-IV, based on: Geniec P, Morest DK (1971) The neuronal architecture of the human posterior colliculus; Acta Oto-Laryngol 295:(Suppl):1-33; supported by immunohistochemical data in rhesus monkeys by Amunts et al. (2012; their Dorsal cortex of inferior colliculus).
5673
See note # 5672
7460
The Tractus vestibulomesencephalici include (Büttner-Ennever JA, Gerrits NM 2004 Vestibular system. In: Paxinos G, Mai JK, eds. The Human Nervous System, 2nd ed. Elsevier, Amsterdam, pp 1213-1240): the Tractus vestibulomesencephalicus medialis, containing fibres from Vestibular nuclei to Oculomotor nuclei, passing via the MLF; the Tractus vestibulomesencephalicus lateralis, with fibres from the Lateral vestibular nucleus to Oculomotor nuclei, passing just lateral to the MLF (eponym: Ascending tract of Deiters; the Tractus vestibulomesencephalicus ventralis, with fibres from the Y group and the Superior vestibular nucleus crossing in the Ventral tegmentum either within or below the Brachium conjunctivum.
8426
(Tractus trigeminothalamici): The Tractus trigeminothalamicus anterior arises in the Spinal trigeminal nucleus and joins the Medial lemniscus, whereas the Tractus trigeminothalamicus lateralis arises in the Caudal part of the Spinal trigeminal nucleus and joins the Anterolateral tract.
8430
(Tractus vestibulothalamicus): In monkeys, Vestibulothalamic projections pass via both the FLM and the Ascending tract of Deiters (Lang W, Büttner-Ennever JA, Büttner U 1979 Vestibular projections to the monkey thalamus: An autoradiographic study. Brain Res 177:3-17). Zwergal et al. (2008) demonstrated a Vestibulothalamic tract adjacent to the Medial lemniscus in humans (Zwergal A, Büttner-Ennever JA, Brandt T, Strupp M 2008 An ipsilateral vestibulothalamic tract adjacent to the medial lemniscus in humans. Brain 131:2928-2935).
8578
The two 'Olfactory gyri' in TA suggested their presence as clearly identifiable structures; this is not true. These terms remained from the classic description of the Rhinencephalon (see Gastaut H, Lammers HJ 1961 Anatomie du rhinencéphale. Masson, Paris) and have been deleted. The Cortex piriformis or Cortex olfactorius primarius is the real Olfactory cortex, and can be divided into Frontal and Temporal parts (Allison AC 1954 The secondary olfactory areas in the human brain. J Anat (Lond) 88:481-488; Heimer L, de Olmos J, Alheid GF, et al. 1999 The human basal forebrain, Part 2. Handb Chem Neuroanat 15:57-226).
Firma
Type of list P3F
List Unit Identifier 5261
Sublist 1 5602 substantia alba tegmenti mesencephali 50/37 on 8.4.2019
Sublist 2 5625 substantia grisea tegmenti mesencephali 170/59 on 8.4.2019
Sublist 3 7479 structura centralis mesencephali 18/11 on 18.4.2018
Sublist 4 8035 substantia alba pedunculi cerebri 8/7 on 18.4.2018
Sublist 5 8559 morphologia externa mesencephali 23/10 on 29.3.2019
Sublist 6 9046 substantia alba tecti mesencephali 25/16 on 18.4.2018
Sublist 7 9048 substantia grisea tecti mesencephali 48/17 on 18.4.2018
Subtotals subchildren 342 subunits 157
Proper children 10
Number of children 352 (validated)
Proper units 4
Number of units 161 (validated)
Signature 4749 (validated since 8.4.2019)
Fecha: 31.12.2021