4861 a13.1.00.001
organa lymphoidea primaria
primary lymphoid organs
4862 a13.1.01.001
medulla ossium
bone marrow
4863 a13.1.02.001
thymus
thymus
4864 a13.1.02.002
lobus
lobe
4865 a13.1.02.003
lobuli thymi
lobules of thymus
4866 a13.1.02.004
cortex thymi
cortex of thymus
4867 a13.1.02.005
medulla thymi
medulla of thymus
4868 a13.1.02.006
(lobuli thymici accessorii)
(accessory thymic lobules)