Latin index
corpus humanum
TA Code Key word Latin term
A01.1.00.016 abdomen abdomen
A01.1.00.051 abdomen cavitas abdominis
A01.2.04.001 abdominalis regiones abdominales
A01.1.00.050 abdominopelvicus cavitas abdominopelvica
A01.2.08.003 analis crena analis
A01.2.06.002 analis regio analis
A01.2.07.012 antebrachialis regio antebrachialis
A01.2.07.013 antebrachialis regio antebrachialis anterior
A01.2.07.014 antebrachialis regio antebrachialis posterior
A01.1.00.024 antebrachium antebrachium
A01.2.07.013 antebrachium regio antebrachii anterior
A01.2.07.014 antebrachium regio antebrachii posterior
A01.2.00.017 anterior linea axillaris anterior
A01.2.00.012 anterior linea mediana anterior
A01.2.07.013 anterior regio antebrachialis anterior
A01.2.07.013 anterior regio antebrachii anterior
A01.2.07.004 anterior regio brachialis anterior
A01.2.07.004 anterior regio brachii anterior
A01.2.07.019 anterior regio carpalis anterior
A01.2.02.002 anterior regio cervicalis anterior
A01.2.08.015 anterior regio cruris anterior
A01.2.07.009 anterior regio cubitalis anterior
A01.2.08.007 anterior regio femoris anterior
A01.2.08.011 anterior regio genus anterior
A01.2.08.018 anterior regio talocruralis anterior
A01.0.00.011 anterior anterior
A01.2.02.002 anterior trigonum cervicale anterius
A01.2.02.002 anterior trigonum colli anterius
A01.2.03.001 anterolateralis regiones thoracicae anterolaterales
A01.1.00.056 anularis digitus anularis
A01.2.07.030 anularis regio digiti anularis
A01.2.08.003 anus crena ani
A01.0.00.022 apicalis apicalis
A01.2.08.028 arcus arcus pedis longitudinalis
A01.2.08.032 arcus arcus pedis transversus distalis
A01.2.08.031 arcus arcus pedis transversus proximalis
A01.2.01.006 auricularis regio auricularis
A01.1.00.005 auris auris
A01.2.05.006 auscultatio trigonum auscultationis
A01.0.00.029 axialis axialis
A01.1.00.021 axilla axilla
A01.2.03.010 axillaris fossa axillaris
A01.2.03.009 axillaris regio axillaris
A01.2.00.017 axillaris linea axillaris anterior
A01.2.00.018 axillaris linea axillaris media
A01.2.00.019 axillaris linea axillaris posterior
A01.0.00.023 basalis basalis
A01.0.00.024 basilaris basilaris
A01.2.07.005 bicipitalis sulcus bicipitalis lateralis
A01.2.07.006 bicipitalis sulcus bicipitalis medialis
A01.2.07.005 bicipitalis sulcus bicipitalis radialis
A01.2.07.006 bicipitalis sulcus bicipitalis ulnaris
A01.2.07.003 brachialis regio brachialis
A01.2.07.004 brachialis regio brachialis anterior
A01.2.07.007 brachialis regio brachialis posterior
A01.1.00.022 brachium brachium
A01.2.07.004 brachium regio brachii anterior
A01.2.07.007 brachium regio brachii posterior
A01.1.00.008 bucca bucca
A01.2.01.013 buccalis regio buccalis
A01.2.08.023 calcaneus regio calcanea
A01.1.00.042 calx calx
A01.1.00.001 caput caput
A01.2.01.001 caput regiones capitis
A01.2.02.004 caroticus trigonum caroticum
A01.2.07.018 carpalis regio carpalis
A01.2.07.019 carpalis regio carpalis anterior
A01.2.07.020 carpalis regio carpalis posterior
A01.1.00.026 carpus carpus
A01.0.00.020 caudalis caudalis
A01.1.00.051 cavitas cavitas abdominis
A01.1.00.050 cavitas cavitas abdominopelvica
A01.1.00.048 cavitas cavitas cranii
A01.1.00.052 cavitas cavitas pelvis
A01.1.00.049 cavitas cavitas thoracis
A01.1.00.047 cavitas cavitates
A01.0.00.037 centralis centralis
A01.2.02.002 cervicalis trigonum cervicale anterius
A01.2.02.009 cervicalis trigonum cervicale posterius
A01.2.02.002 cervicalis regio cervicalis anterior
A01.2.02.009 cervicalis regio cervicalis lateralis
A01.2.02.012 cervicalis regio cervicalis posterior
A01.2.02.001 cervicalis regiones cervicales
A01.1.00.012 cervix cervix
A01.1.00.032 cingulum cingulum membri inferioris
A01.1.00.020 cingulum cingulum membri superioris
A01.1.00.020 cingulum cingulum pectorale
A01.1.00.032 cingulum cingulum pelvicum
A01.2.02.010 clavicularis trigonum omoclaviculare
A01.2.03.003 clavicularis fossa infraclavicularis
A01.2.00.015 clavicularis linea medioclavicularis
A01.2.02.011 clavicularis fossa supraclavicularis major
A01.2.02.008 clavicularis fossa supraclavicularis minor
A01.2.03.004 clavipectoralis trigonum clavipectorale
A01.2.02.007 cleidomastoideus regio sternocleidomastoidea
A01.1.00.033 clunis clunes
A01.2.05.004 coccygeus foveola coccygea
A01.1.00.012 collum collum
A01.2.02.002 collum trigonum colli anterius
A01.2.02.012 collum regio colli posterior
A01.2.02.009 collum trigonum colli posterius
A01.0.00.004 coronalis coronalis
A01.2.00.001 coronalis plana coronalia
A01.0.00.000 corpus corpus humanum
A01.1.00.000 corpus partes corporis humani
A01.2.01.000 corpus regiones corporis humani
A01.2.00.008 costalis planum subcostale
A01.1.00.034 coxa coxa
A01.2.08.005 coxa regio coxae
A01.0.00.019 cranialis cranialis
A01.1.00.048 cranium cavitas cranii
A01.2.08.003 crena crena analis
A01.2.08.003 crena crena ani
A01.2.08.003 crena crena interglutealis
A01.2.00.009 cristalis planum supracristale
A01.2.08.018 cruralis regio talocruralis anterior
A01.2.08.019 cruralis regio talocruralis posterior
A01.1.00.038 crus crus
A01.2.08.014 crus regio cruris
A01.2.08.015 crus regio cruris anterior
A01.2.08.016 crus regio cruris posterior
A01.2.07.010 cubitalis fossa cubitalis
A01.2.07.008 cubitalis regio cubitalis
A01.2.07.009 cubitalis regio cubitalis anterior
A01.2.07.011 cubitalis regio cubitalis posterior
A01.1.00.023 cubitus cubitus
A01.2.07.002 deltoideus regio deltoidea
A01.2.03.004 deltopectoralis trigonum deltopectorale
A01.0.00.006 dexter dexter
A01.1.00.056 digitus digitus anularis
A01.1.00.055 digitus digitus medius
A01.1.00.057 digitus digitus minimus
A01.1.00.062 digitus digitus minimus pedis
A01.1.00.053 digitus digitus primus
A01.1.00.058 digitus digitus primus
A01.1.00.056 digitus digitus quartus
A01.1.00.061 digitus digitus quartus pedis
A01.1.00.057 digitus digitus quintus
A01.1.00.062 digitus digitus quintus
A01.1.00.054 digitus digitus secundus
A01.1.00.059 digitus digitus secundus pedis
A01.1.00.055 digitus digitus tertius
A01.1.00.060 digitus digitus tertius pedis
A01.2.07.030 digitus regio digiti anularis
A01.2.07.029 digitus regio digiti medii
A01.2.07.031 digitus regio digiti minimi
A01.2.08.040 digitus regio digiti minimi
A01.2.07.027 digitus regio digiti primi
A01.2.08.036 digitus regio digiti primi
A01.2.07.030 digitus regio digiti quarti
A01.2.08.039 digitus regio digiti quarti
A01.2.07.031 digitus regio digiti quinti
A01.2.08.040 digitus regio digiti quinti
A01.2.07.028 digitus regio digiti secundi
A01.2.08.037 digitus regio digiti secundi
A01.2.07.029 digitus regio digiti tertii
A01.2.08.038 digitus regio digiti tertii
A01.1.00.030 digitus digiti manus
A01.1.00.046 digitus digiti pedis
A01.2.07.033 digitus facies dorsales digitorum
A01.2.08.042 digitus facies dorsales digitorum
A01.2.07.032 digitus facies palmares digitorum
A01.2.08.041 digitus facies plantares digitorum
A01.2.07.026 digitus regiones digitorum manus
A01.2.08.035 digitus regiones digitorum pedis
A01.2.08.032 distalis arcus pedis transversus distalis
A01.0.00.036 distalis distalis
A01.0.00.014 dorsalis dorsalis
A01.2.07.021 dorsalis regio dorsalis manus
A01.2.08.024 dorsalis regio dorsalis pedis
A01.2.05.001 dorsalis regiones dorsales
A01.2.07.033 dorsalis facies dorsales digitorum
A01.2.08.042 dorsalis facies dorsales digitorum
A01.1.00.018 dorsum dorsum
A01.1.00.029 dorsum dorsum manus
A01.1.00.045 dorsum dorsum pedis
A01.2.08.024 dorsum dorsum pedis
A01.2.05.001 dorsum regiones dorsi
A01.2.07.024 eminentia eminentia hypothenaris
A01.2.07.023 eminentia eminentia thenaris
A01.2.04.003 epigastricus fossa epigastrica
A01.2.04.003 epigastricus regio epigastrica
A01.2.04.003 epigastrium epigastrium
A01.0.00.046 extensor extensor
A01.0.00.030 externus externus
A01.2.01.008 facialis regio facialis
A01.1.00.006 facies facies
A01.2.07.033 facies facies dorsales digitorum
A01.2.08.042 facies facies dorsales digitorum
A01.2.07.032 facies facies palmares digitorum
A01.2.08.041 facies facies plantares digitorum
A01.1.00.035 femur femur
A01.2.08.006 femur regio femoris
A01.2.08.008 femur trigonum femoris
A01.2.08.007 femur regio femoris anterior
A01.2.08.009 femur regio femoris posterior
A01.0.00.041 fibularis fibularis
A01.2.08.026 fibularis margo fibularis pedis
A01.0.00.045 flexor flexor
A01.2.03.010 fossa fossa axillaris
A01.2.07.010 fossa fossa cubitalis
A01.2.04.003 fossa fossa epigastrica
A01.2.03.003 fossa fossa infraclavicularis
A01.2.08.013 fossa fossa poplitea
A01.2.02.011 fossa fossa supraclavicularis major
A01.2.02.008 fossa fossa supraclavicularis minor
A01.2.05.004 foveola foveola coccygea
A01.2.01.002 frontalis regio frontalis
A01.0.00.015 frontalis frontalis
A01.2.00.001 frontalis plana frontalia
A01.2.04.003 gastricus fossa epigastrica
A01.2.04.003 gastricus regio epigastrica
A01.2.04.003 gastrium epigastrium
A01.2.04.007 gastrium hypogastrium
A01.2.06.003 genitalis regio urogenitalis
A01.1.00.036 genu genu
A01.2.08.010 genu regio genus
A01.2.08.011 genu regio genus anterior
A01.2.08.012 genu regio genus posterior
A01.2.08.003 glutealis crena interglutealis
A01.2.08.002 glutealis regio glutealis
A01.2.08.004 glutealis sulcus glutealis
A01.1.00.058 hallux hallux
A01.2.08.036 hallux regio hallucis
A01.0.00.002 horizontalis horizontalis
A01.2.00.002 horizontalis plana horizontalia
A01.0.00.000 humanus corpus humanum
A01.1.00.000 humanus partes corporis humani
A01.2.01.000 humanus regiones corporis humani
A01.2.04.002 hypochondriacus regio hypochondriaca
A01.2.04.002 hypochondrium hypochondrium
A01.2.04.007 hypogastrium hypogastrium
A01.2.07.024 hypothenar hypothenar
A01.2.07.024 hypothenar eminentia hypothenaris
A01.1.00.054 index index
A01.2.07.028 index regio indicis
A01.0.00.018 inferior inferior
A01.1.00.031 inferior membrum inferius
A01.2.05.009 inferior trigonum lumbale inferius
A01.1.00.032 inferior cingulum membri inferioris
A01.2.08.001 inferior regiones membri inferioris
A01.2.03.003 infraclavicularis fossa infraclavicularis
A01.2.03.008 inframammarius regio inframammaria
A01.2.01.012 infraorbitalis regio infraorbitalis
A01.2.01.011 infrapalpebralis sulcus infrapalpebralis
A01.2.05.007 infrascapularis regio infrascapularis
A01.2.04.006 inguen inguen
A01.2.04.006 inguinalis regio inguinalis
A01.2.08.003 interglutealis crena interglutealis
A01.0.00.008 intermedius intermedius
A01.0.00.031 internus internus
A01.2.00.011 interspinalis planum interspinale
A01.2.00.010 intertubercularis planum intertuberculare
A01.2.01.019 labialis sulcus mentolabialis
A01.2.01.017 labialis sulcus nasolabialis
A01.2.07.015 lateralis margo lateralis
A01.2.08.029 lateralis pars lateralis
A01.2.04.004 lateralis regio lateralis
A01.2.02.009 lateralis regio cervicalis lateralis
A01.2.03.006 lateralis regio pectoralis lateralis
A01.2.08.020 lateralis regio retromalleolaris lateralis
A01.2.07.005 lateralis sulcus bicipitalis lateralis
A01.0.00.010 lateralis lateralis
A01.2.08.026 lateralis margo lateralis pedis
A01.2.03.001 lateralis regiones thoracicae anterolaterales
A01.2.04.004 latus latus
A01.2.00.017 linea linea axillaris anterior
A01.2.00.018 linea linea axillaris media
A01.2.00.019 linea linea axillaris posterior
A01.2.00.016 linea linea mammillaris
A01.2.00.012 linea linea mediana anterior
A01.2.00.022 linea linea mediana posterior
A01.2.00.015 linea linea medioclavicularis
A01.2.00.014 linea linea parasternalis
A01.2.00.021 linea linea paravertebralis
A01.2.00.020 linea linea scapularis
A01.2.00.013 linea linea sternalis
A01.0.00.028 longitudinalis longitudinalis
A01.2.08.028 longitudinalis arcus pedis longitudinalis
A01.2.05.009 lumbalis trigonum lumbale inferius
A01.2.05.010 lumbalis trigonum lumbale superius
A01.2.05.008 lumbalis regio lumbalis
A01.0.00.032 luminalis luminalis
A01.2.02.011 major fossa supraclavicularis major
A01.2.08.020 malleolaris regio retromalleolaris lateralis
A01.2.08.021 malleolaris regio retromalleolaris medialis
A01.2.03.007 mammarius regio mammaria
A01.2.03.008 mammarius regio inframammaria
A01.2.00.016 mammillaris linea mammillaris
A01.2.02.003 mandibularis trigonum submandibulare
A01.1.00.025 manus manus
A01.1.00.030 manus digiti manus
A01.1.00.029 manus dorsum manus
A01.2.07.017 manus regio manus
A01.2.07.021 manus regio dorsalis manus
A01.2.07.026 manus regiones digitorum manus
A01.2.08.026 margo margo fibularis pedis
A01.2.07.015 margo margo lateralis
A01.2.08.026 margo margo lateralis pedis
A01.2.07.016 margo margo medialis
A01.2.08.027 margo margo medialis pedis
A01.2.07.015 margo margo radialis
A01.2.08.027 margo margo tibialis pedis
A01.2.07.016 margo margo ulnaris
A01.2.01.014 massetericus regio parotideomasseterica
A01.2.01.007 mastoideus regio mastoidea
A01.2.02.007 mastoideus regio sternocleidomastoidea
A01.2.07.016 medialis margo medialis
A01.2.08.030 medialis pars medialis
A01.2.08.021 medialis regio retromalleolaris medialis
A01.2.07.006 medialis sulcus bicipitalis medialis
A01.0.00.009 medialis medialis
A01.2.08.027 medialis margo medialis pedis
A01.2.00.012 medianus linea mediana anterior
A01.2.00.022 medianus linea mediana posterior
A01.2.00.004 medianus planum medianum
A01.0.00.003 medianus medianus
A01.2.00.005 medianus plana paramediana
A01.2.00.015 medioclavicularis linea medioclavicularis
A01.2.00.018 medius linea axillaris media
A01.1.00.055 medius digitus medius
A01.0.00.025 medius medius
A01.2.07.029 medius regio digiti medii
A01.1.00.031 membrum membrum inferius
A01.1.00.019 membrum membrum superius
A01.1.00.032 membrum cingulum membri inferioris
A01.2.08.001 membrum regiones membri inferioris
A01.1.00.020 membrum cingulum membri superioris
A01.2.07.001 membrum regiones membri superioris
A01.2.02.006 mentalis trigonum submentale
A01.2.01.020 mentalis regio mentalis
A01.2.01.019 mentolabialis sulcus mentolabialis
A01.1.00.011 mentum mentum
A01.2.07.025 metacarpalis regio metacarpalis
A01.1.00.027 metacarpus metacarpus
A01.2.08.034 metatarsalis regio metatarsalis
A01.1.00.043 metatarsus metatarsus
A01.1.00.057 minimus digitus minimus
A01.1.00.062 minimus digitus minimus pedis
A01.2.07.031 minimus regio digiti minimi
A01.2.08.040 minimus regio digiti minimi
A01.2.02.008 minor fossa supraclavicularis minor
A01.2.02.005 muscularis trigonum musculare
A01.2.01.016 nasalis regio nasalis
A01.2.01.017 nasolabialis sulcus nasolabialis
A01.1.00.009 nasus nasus
A01.1.00.033 nates nates
A01.2.01.004 occipitalis regio occipitalis
A01.0.00.016 occipitalis occipitalis
A01.1.00.003 occiput occiput
A01.1.00.007 oculus oculus
A01.2.02.010 omoclavicularis trigonum omoclaviculare
A01.2.02.005 omotrachealis trigonum omotracheale
A01.2.01.018 oralis regio oralis
A01.2.01.010 orbitalis regio orbitalis
A01.2.01.012 orbitalis regio infraorbitalis
A01.1.00.010 os os
A01.1.00.028 palma palma
A01.2.07.022 palma palma
A01.2.07.022 palmaris regio palmaris
A01.0.00.043 palmaris palmaris
A01.2.07.032 palmaris facies palmares digitorum
A01.2.01.011 palpebralis sulcus infrapalpebralis
A01.2.01.009 palpebralis sulcus suprapalpebralis
A01.2.00.005 paramedianus plana paramediana
A01.2.00.014 parasternalis linea parasternalis
A01.2.00.021 paravertebralis linea paravertebralis
A01.2.01.003 parietalis regio parietalis
A01.2.01.014 parotideomassetericus regio parotideomasseterica
A01.2.08.029 pars pars lateralis
A01.2.08.030 pars pars medialis
A01.1.00.000 pars partes corporis humani
A01.1.00.020 pectoralis cingulum pectorale
A01.2.03.004 pectoralis trigonum clavipectorale
A01.2.03.004 pectoralis trigonum deltopectorale
A01.2.03.005 pectoralis regio pectoralis
A01.2.03.006 pectoralis regio pectoralis lateralis
A01.1.00.015 pectus pectus
A01.1.00.050 pelvicus cavitas abdominopelvica
A01.1.00.032 pelvicus cingulum pelvicum
A01.1.00.017 pelvis pelvis
A01.1.00.052 pelvis cavitas pelvis
A01.2.06.001 perinealis regio perinealis
A01.0.00.038 peripheralis peripheralis
A01.0.00.038 periphericus periphericus
A01.0.00.041 peronealis peronealis
A01.1.00.040 pes pes
A01.1.00.046 pes digiti pedis
A01.1.00.062 pes digitus minimus pedis
A01.1.00.061 pes digitus quartus pedis
A01.1.00.059 pes digitus secundus pedis
A01.1.00.060 pes digitus tertius pedis
A01.1.00.045 pes dorsum pedis
A01.2.08.024 pes dorsum pedis
A01.2.08.026 pes margo fibularis pedis
A01.2.08.026 pes margo lateralis pedis
A01.2.08.027 pes margo medialis pedis
A01.2.08.027 pes margo tibialis pedis
A01.2.08.022 pes regio pedis
A01.2.08.024 pes regio dorsalis pedis
A01.2.08.035 pes regiones digitorum pedis
A01.2.08.028 pes arcus pedis longitudinalis
A01.2.08.032 pes arcus pedis transversus distalis
A01.2.08.031 pes arcus pedis transversus proximalis
A01.1.00.044 planta planta
A01.2.08.025 planta planta
A01.2.08.025 plantaris regio plantaris
A01.0.00.044 plantaris plantaris
A01.2.08.041 plantaris facies plantares digitorum
A01.2.00.011 planum planum interspinale
A01.2.00.010 planum planum intertuberculare
A01.2.00.004 planum planum medianum
A01.2.00.008 planum planum subcostale
A01.2.00.009 planum planum supracristale
A01.2.00.007 planum planum transpyloricum
A01.2.00.001 planum plana coronalia
A01.2.00.001 planum plana frontalia
A01.2.00.002 planum plana horizontalia
A01.2.00.005 planum plana paramediana
A01.2.00.003 planum plana sagittalia
A01.2.00.006 planum plana transversalia
A01.1.00.053 pollex pollex
A01.2.07.027 pollex regio pollicis
A01.1.00.037 poples poples
A01.2.08.013 popliteus fossa poplitea
A01.2.00.019 posterior linea axillaris posterior
A01.2.00.022 posterior linea mediana posterior
A01.2.07.014 posterior regio antebrachialis posterior
A01.2.07.014 posterior regio antebrachii posterior
A01.2.07.007 posterior regio brachialis posterior
A01.2.07.007 posterior regio brachii posterior
A01.2.07.020 posterior regio carpalis posterior
A01.2.02.012 posterior regio cervicalis posterior
A01.2.02.012 posterior regio colli posterior
A01.2.08.016 posterior regio cruris posterior
A01.2.07.011 posterior regio cubitalis posterior
A01.2.08.009 posterior regio femoris posterior
A01.2.08.012 posterior regio genus posterior
A01.2.08.019 posterior regio talocruralis posterior
A01.0.00.012 posterior posterior
A01.2.02.009 posterior trigonum cervicale posterius
A01.2.02.009 posterior trigonum colli posterius
A01.2.03.002 presternalis regio presternalis
A01.1.00.053 primus digitus primus
A01.1.00.058 primus digitus primus
A01.2.07.027 primus regio digiti primi
A01.2.08.036 primus regio digiti primi
A01.0.00.034 profundus profundus
A01.2.08.031 proximalis arcus pedis transversus proximalis
A01.0.00.035 proximalis proximalis
A01.2.04.007 pubicus regio pubica
A01.2.00.007 pyloricus planum transpyloricum
A01.1.00.056 quartus digitus quartus
A01.1.00.061 quartus digitus quartus pedis
A01.2.07.030 quartus regio digiti quarti
A01.2.08.039 quartus regio digiti quarti
A01.1.00.057 quintus digitus quintus
A01.1.00.062 quintus digitus quintus
A01.2.07.031 quintus regio digiti quinti
A01.2.08.040 quintus regio digiti quinti
A01.2.07.015 radialis margo radialis
A01.2.07.005 radialis sulcus bicipitalis radialis
A01.0.00.039 radialis radialis
A01.2.00.000 referens res referentes
A01.2.06.002 regio regio analis
A01.2.07.012 regio regio antebrachialis
A01.2.07.013 regio regio antebrachialis anterior
A01.2.07.014 regio regio antebrachialis posterior
A01.2.07.013 regio regio antebrachii anterior
A01.2.07.014 regio regio antebrachii posterior
A01.2.01.006 regio regio auricularis
A01.2.03.009 regio regio axillaris
A01.2.07.003 regio regio brachialis
A01.2.07.004 regio regio brachialis anterior
A01.2.07.007 regio regio brachialis posterior
A01.2.07.004 regio regio brachii anterior
A01.2.07.007 regio regio brachii posterior
A01.2.01.013 regio regio buccalis
A01.2.08.023 regio regio calcanea
A01.2.07.018 regio regio carpalis
A01.2.07.019 regio regio carpalis anterior
A01.2.07.020 regio regio carpalis posterior
A01.2.02.002 regio regio cervicalis anterior
A01.2.02.009 regio regio cervicalis lateralis
A01.2.02.012 regio regio cervicalis posterior
A01.2.02.012 regio regio colli posterior
A01.2.08.005 regio regio coxae
A01.2.08.014 regio regio cruris
A01.2.08.015 regio regio cruris anterior
A01.2.08.016 regio regio cruris posterior
A01.2.07.008 regio regio cubitalis
A01.2.07.009 regio regio cubitalis anterior
A01.2.07.011 regio regio cubitalis posterior
A01.2.07.002 regio regio deltoidea
A01.2.07.030 regio regio digiti anularis
A01.2.07.029 regio regio digiti medii
A01.2.07.031 regio regio digiti minimi
A01.2.08.040 regio regio digiti minimi
A01.2.07.027 regio regio digiti primi
A01.2.08.036 regio regio digiti primi
A01.2.07.030 regio regio digiti quarti
A01.2.08.039 regio regio digiti quarti
A01.2.07.031 regio regio digiti quinti
A01.2.08.040 regio regio digiti quinti
A01.2.07.028 regio regio digiti secundi
A01.2.08.037 regio regio digiti secundi
A01.2.07.029 regio regio digiti tertii
A01.2.08.038 regio regio digiti tertii
A01.2.07.021 regio regio dorsalis manus
A01.2.08.024 regio regio dorsalis pedis
A01.2.04.003 regio regio epigastrica
A01.2.01.008 regio regio facialis
A01.2.08.006 regio regio femoris
A01.2.08.007 regio regio femoris anterior
A01.2.08.009 regio regio femoris posterior
A01.2.01.002 regio regio frontalis
A01.2.08.010 regio regio genus
A01.2.08.011 regio regio genus anterior
A01.2.08.012 regio regio genus posterior
A01.2.08.002 regio regio glutealis
A01.2.08.036 regio regio hallucis
A01.2.04.002 regio regio hypochondriaca
A01.2.07.028 regio regio indicis
A01.2.03.008 regio regio inframammaria
A01.2.01.012 regio regio infraorbitalis
A01.2.05.007 regio regio infrascapularis
A01.2.04.006 regio regio inguinalis
A01.2.04.004 regio regio lateralis
A01.2.05.008 regio regio lumbalis
A01.2.03.007 regio regio mammaria
A01.2.07.017 regio regio manus
A01.2.01.007 regio regio mastoidea
A01.2.01.020 regio regio mentalis
A01.2.07.025 regio regio metacarpalis
A01.2.08.034 regio regio metatarsalis
A01.2.01.016 regio regio nasalis
A01.2.01.004 regio regio occipitalis
A01.2.01.018 regio regio oralis
A01.2.01.010 regio regio orbitalis
A01.2.07.022 regio regio palmaris
A01.2.01.003 regio regio parietalis
A01.2.01.014 regio regio parotideomasseterica
A01.2.03.005 regio regio pectoralis
A01.2.03.006 regio regio pectoralis lateralis
A01.2.08.022 regio regio pedis
A01.2.06.001 regio regio perinealis
A01.2.08.025 regio regio plantaris
A01.2.07.027 regio regio pollicis
A01.2.03.002 regio regio presternalis
A01.2.04.007 regio regio pubica
A01.2.08.020 regio regio retromalleolaris lateralis
A01.2.08.021 regio regio retromalleolaris medialis
A01.2.05.003 regio regio sacralis
A01.2.05.005 regio regio scapularis
A01.2.02.007 regio regio sternocleidomastoidea
A01.2.08.017 regio regio surae
A01.2.08.018 regio regio talocruralis anterior
A01.2.08.019 regio regio talocruralis posterior
A01.2.08.033 regio regio tarsalis
A01.2.01.005 regio regio temporalis
A01.2.04.005 regio regio umbilicalis
A01.2.06.003 regio regio urogenitalis
A01.2.05.002 regio regio vertebralis
A01.2.01.015 regio regio zygomatica
A01.2.04.001 regio regiones abdominales
A01.2.01.001 regio regiones capitis
A01.2.02.001 regio regiones cervicales
A01.2.01.000 regio regiones corporis humani
A01.2.07.026 regio regiones digitorum manus
A01.2.08.035 regio regiones digitorum pedis
A01.2.05.001 regio regiones dorsales
A01.2.05.001 regio regiones dorsi
A01.2.08.001 regio regiones membri inferioris
A01.2.07.001 regio regiones membri superioris
A01.2.03.001 regio regiones thoracicae anterolaterales
A01.2.00.000 res res referentes
A01.2.08.020 retromalleolaris regio retromalleolaris lateralis
A01.2.08.021 retromalleolaris regio retromalleolaris medialis
A01.0.00.021 rostralis rostralis
A01.2.05.003 sacralis regio sacralis
A01.0.00.005 sagittalis sagittalis
A01.2.00.003 sagittalis plana sagittalia
A01.2.00.020 scapularis linea scapularis
A01.2.05.005 scapularis regio scapularis
A01.2.05.007 scapularis regio infrascapularis
A01.1.00.054 secundus digitus secundus
A01.1.00.059 secundus digitus secundus pedis
A01.2.07.028 secundus regio digiti secundi
A01.2.08.037 secundus regio digiti secundi
A01.1.00.002 sinciput sinciput
A01.0.00.007 sinister sinister
A01.2.00.011 spinalis planum interspinale
A01.2.00.013 sternalis linea sternalis
A01.2.00.014 sternalis linea parasternalis
A01.2.03.002 sternalis regio presternalis
A01.2.02.007 sternocleidomastoideus regio sternocleidomastoidea
A01.2.00.008 subcostalis planum subcostale
A01.2.02.003 submandibularis trigonum submandibulare
A01.2.02.006 submentalis trigonum submentale
A01.2.07.005 sulcus sulcus bicipitalis lateralis
A01.2.07.006 sulcus sulcus bicipitalis medialis
A01.2.07.005 sulcus sulcus bicipitalis radialis
A01.2.07.006 sulcus sulcus bicipitalis ulnaris
A01.2.08.004 sulcus sulcus glutealis
A01.2.01.011 sulcus sulcus infrapalpebralis
A01.2.01.019 sulcus sulcus mentolabialis
A01.2.01.017 sulcus sulcus nasolabialis
A01.2.01.009 sulcus sulcus suprapalpebralis
A01.0.00.033 superficialis superficialis
A01.0.00.017 superior superior
A01.1.00.019 superior membrum superius
A01.2.05.010 superior trigonum lumbale superius
A01.1.00.020 superior cingulum membri superioris
A01.2.07.001 superior regiones membri superioris
A01.2.02.011 supraclavicularis fossa supraclavicularis major
A01.2.02.008 supraclavicularis fossa supraclavicularis minor
A01.2.00.009 supracristalis planum supracristale
A01.2.01.009 suprapalpebralis sulcus suprapalpebralis
A01.1.00.039 sura sura
A01.2.08.017 sura regio surae
A01.2.08.018 talocruralis regio talocruralis anterior
A01.2.08.019 talocruralis regio talocruralis posterior
A01.2.08.033 tarsalis regio tarsalis
A01.1.00.041 tarsus tarsus
A01.1.00.004 tempora tempora
A01.2.01.005 temporalis regio temporalis
A01.1.00.055 tertius digitus tertius
A01.1.00.060 tertius digitus tertius pedis
A01.2.07.029 tertius regio digiti tertii
A01.2.08.038 tertius regio digiti tertii
A01.2.07.024 thenar hypothenar
A01.2.07.023 thenar thenar
A01.2.07.023 thenar eminentia thenaris
A01.2.07.024 thenar eminentia hypothenaris
A01.2.03.001 thoracicus regiones thoracicae anterolaterales
A01.1.00.014 thorax thorax
A01.1.00.049 thorax cavitas thoracis
A01.0.00.042 tibialis tibialis
A01.2.08.027 tibialis margo tibialis pedis
A01.2.02.005 trachealis trigonum omotracheale
A01.2.00.007 transpyloricus planum transpyloricum
A01.0.00.027 transversalis transversalis
A01.2.00.006 transversalis plana transversalia
A01.0.00.026 transversus transversus
A01.2.08.032 transversus arcus pedis transversus distalis
A01.2.08.031 transversus arcus pedis transversus proximalis
A01.2.05.006 trigonum trigonum auscultationis
A01.2.02.004 trigonum trigonum caroticum
A01.2.02.002 trigonum trigonum cervicale anterius
A01.2.02.009 trigonum trigonum cervicale posterius
A01.2.03.004 trigonum trigonum clavipectorale
A01.2.02.002 trigonum trigonum colli anterius
A01.2.02.009 trigonum trigonum colli posterius
A01.2.03.004 trigonum trigonum deltopectorale
A01.2.08.008 trigonum trigonum femoris
A01.2.05.009 trigonum trigonum lumbale inferius
A01.2.05.010 trigonum trigonum lumbale superius
A01.2.02.005 trigonum trigonum musculare
A01.2.02.010 trigonum trigonum omoclaviculare
A01.2.02.005 trigonum trigonum omotracheale
A01.2.02.003 trigonum trigonum submandibulare
A01.2.02.006 trigonum trigonum submentale
A01.1.00.013 truncus truncus
A01.2.00.010 tubercularis planum intertuberculare
A01.2.07.016 ulnaris margo ulnaris
A01.2.07.006 ulnaris sulcus bicipitalis ulnaris
A01.0.00.040 ulnaris ulnaris
A01.2.04.005 umbilicalis regio umbilicalis
A01.2.04.005 umbilicus umbilicus
A01.2.06.003 urogenitalis regio urogenitalis
A01.0.00.013 ventralis ventralis
A01.2.00.021 vertebralis linea paravertebralis
A01.2.05.002 vertebralis regio vertebralis
A01.0.00.001 verticalis verticalis
A01.1.00.028 vola vola
A01.2.07.022 vola vola
A01.0.00.043 volaris volaris
A01.2.01.015 zygomaticus regio zygomatica
Entries: 678 Terms: 327 Entities: 271 Date: 28.01.2013

FEDERATIVE INTERNATIONAL PROGRAM ON ANATOMICAL TERMINOLOGIES All rights reserved, see http://www.unifr.ch/ifaa